bloc d’habitatge plurifamiliar

planta baixa i quatre pisos amb habitatges, locals i aparcaments; manacor 2008

Un solar en una cantonada, molt allargat amb un dels extrems tocant a una avinguda. La normativa municipal obliga a l’escalonament del volum, que disminueix lluny de la via principal. Així cada nivell és necessàriament diferent i a mesura que es pugen pisos es perden habitatges a canvi de guanyar terrasses. Obtenim certa diversitat tipològica que permet donar resposta a diferents perfils d’usuaris.

De cara a l’exterior, aquesta variabilitat en planta queda ordenada gràcies a una llarga façana blanca, molt homogènia. Composada bàsicament amb un únic forat vertical que al darrera pot tenir diferent tipus d’estances és la pell que serveix per a recollir i unificar un edifici divers i viu.

I la vida que hi ha al darrera s’entreveu en els elements sobre les cobertes escalonades: dipòsits, antenes, escales o tubs de ventilació; com els ormejos de les cobertes d’un gran vaixell varat en mig de la ciutat.