ca en Nofre i na Ruth

filtre de fusta per jugar amb el sol; son carrió 2021

Habitar abraçant un pati, obrint-se a migjorn i jugant amb el sol. El límit entre interior i exterior es desdibuixa, es converteix en filtre. Aleshores apareix un espai híbrid que, jugant amb unes persianes plegadisses, pot convertir-se en hivernacle a l’hivern o en porxo a l’estiu. Una arquitectura per gaudir les estacions del clima mediterrani, recollir-se dedins o estar per defora.