estudi de disseny

muntar-se l'espai de feina acoblant en sec elements quotidians senzills; palma 2004

Partir de la sinceritat constructiva i revelar els materials existents al lloc; polir la solera de formigó que servirà de paviment i descobrir la fàbrica de marès al fons del local. Un local allargat amb llum natural només als dos extrems -façana i pati posterior -. Cal compartimentar una mica l’espai per a tenir intimitat, però la claror ha d’arribar als llocs de feina del mig de l’estudi. Tot això amb un pressupost mínim i sense contractar mà d’obra. La solució seran unes particions de policarbonat translúcid i estanteries billy, tot unit amb cinta adhesiva de doble cara. Cortines de dutxa bàsiques i unes hores de bricolatge acaben de configurar la intervenció.