itinerari de natura al torrent d’Esporles

habilitació del tram entre el Camí de Passatemps i la carretera de Sóller; 2011

Es tracta d’obrir un itinerari per a vianants associat a la llera del torrent, en un zona abandonada, sense ús i plena de fems. La intervenció es basa en la gestió de la vegetació i la compactació del terreny al llarg d’una cinta d’uns 90cm d’ampla que marca el recorregut. Es manté la vegetació autòctona i altres espècies no infestants que potencien la vida silvestre i tenen interès paisatgístic rural. Paral·lelament es preveu sembrar Quercus x cerrioides i Ulmus minor, per tal d’acabar formant un bosc de ribera, que és la vegetació climàcica del lloc.

Al llarg de l’itinerari es projecten uns punts amb alguns elements singulars: rampa d’entrada i escala de sortida del recorregut, passarel·la entre riberes i zona d’estada amb blocs de marès per a seure.

L’itinerari s’adapta a la topografia existent, discorre segons el tram per una o altra banda del curs d’aigua i està dissenyat de tal manera que sigui compatible amb les avingudes periòdiques del torrent.

Coautors. Pere Bennàssar, paisatgista i Antoni Martínez, ecòleg.
Promotor, Agència balear de l’aigua i de la qualitat ambiental (ABAQUA)