llibreria associativa transitant

disseny anticapitalista: pressupost zero, reutilització i reciclatge; palma 2012

Una associació que aposta per l’economia solidària i creu que una comunitat sense doblers és possible. Aleshores, la reutilització i el reciclatge són la única opció per al disseny.

Una projecte autogestionat que, a partir de la lectura i la reflexió, obre camins cap a un canvi radical del sistema. El nom transitant, en gerundi, indica acció i moviment. I la metàfora del moviment, es trasllada a l’espai físic gràcies a uns carretons amb rodes: mòbils. Són peces úniques recuperades d’un antic taller de ferrer. Mobles de ferro que amb una mà de pintura reviscolen i donen vida a tot l’espai, rodant, movent-se, transitant