millora paisatgística i punt d’infomació de la Síquia Reial

rehabilitació d'espai residual generat per l'ampliació de la carretera de Valldemossa; 2010

L’objectiu és rehabilitar una zona que ha quedat com un sobrant després de l’ampliació la carretera de Valldemossa. Aquests tipus d’espais residuals deformats per les infraestructures són uns dels llocs que més ens interessen per a fer paisatgisme de restauració. Aquí a més, tenim un valor afegit ja que és visible un tram de la Síquia Reial. Es tracta d’un bé patrimonial declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) que volem revaloritzar; per la qual cosa el projecte inclou la creació d’un Punt d’Informació amb una zona de descans.

La intervenció paisatgística es basa en dues operacions. Per un costat, repensar l’asfalt i reciclar el ferm de l’antiga carretera; retallar-lo i habilitar-lo com a paviment d’un espai enjardinat. Per l’altra bada, fer una sembra massiva per a aconseguir una veritable zona verda: (1) massa arbòria amb una alineació de lledoners i un redol de garrovers i magraners sota els quals poder seure; (2) arbustos com la mata que fa de barrera acústica i l’iris per a aconseguir la suggerent imatge de flors que neixen enmig de l’asfalt.

Coautors. Pere Bennàssar, paisatgista i Antoni Martínez, ecòleg.
Promotor, Agència balear de l’aigua i de la qualitat ambiental (ABAQUA)