jardins de Raixa

projecte de restauració dels Jardins històrics i del paisatge de Raixa; 2008

Raixa és una finca emblemàtica de Mallorca amb un conjunt edificat i uns jardins històrics que han estat referència cultural i artística segons indiquen fonts literàries i historiogràfiques.

Al 1981 es declara Bé d’Interés Cultural (BIC), però la finca es troba molt degradada, amb elements destruïts, manipulats o descontextualitzats.

S’encarrega a un equip pluridisciplinar de la UIB la restauració dels jardins, construïts al llarg del s. XIX, a partir de la iniciativa del Cardenal Despuig. Si bé no es va seguir un projecte únic, la composició i distribució dels jardins sempre es va conjugar perfectament amb la funcionalitat agrària i ramadera de la finca. La possessió mai no va deixar de ser un centre econòmic i productiu.

Aleshores, després d’uns estudis preliminars minuciosos l’objectiu de la restauració és restablir les relacions entre els jardins i l’entorn agrari i natural. Això implicarà la posada en valor del conjunt, entès com a paisatge històric i cultural, dins del marc general de la Serra de Tramuntana.

Projecte realitzat per l’equip de la UIB: A. Martínez (director), A. Hevia, I. Gascón, J. Luis, J. Roman, M.B. Riera
Promotor, Fundación Biodoversidad (Ministerio de Medio Ambiente) i Consell Insular de Mallorca