Ses Toltes

tradició, espais purs però habitats; sant llorenç 2020