habitatge en cru

espais nus des del mínim consum de recursos; porto cristo 2019

Projecte de reforma d’un pis, plantejat amb l’objectiu de consumir el mínim de recursos (matèria i energia) en el transcurs de les obres.

Estratègies:

– Sempre que siguin funcionals, deixar tal com estan els elements constructius existents: forjats de formigó, murs i envans de marès, revestiments continus, paviment hidràulic…

– Reciclar, reutilitzar i recuperar tant els materials d’enderroc de l’obra com altres elements antics: llivanyes de marès, portes i vidrieres de fusta, mobles, lluminàries, teixits, plats i estris de cuina…

– Prioritzar materials naturals i locals, o en tot cas poc industrialitzats: fusta, pedra, ceràmica, calç, porcellana…

– Prescindir de revestiments i remats: instal·lacions vistes, acabats imperfectes…