xarxa de valoració paisatgística de la illa de Mallorca

proposta d'ordenació per al Pla Territorial Insular (PTI); 2001

Un equip multidiciplinar de la UIB ens proposam fer ordenació territorial des dels espais naturals; no des del sòl urbà ni les infraestructures. També volem introduir el paisatge com un valor a protegir.

Es detecta una forta desconnexió entre les àrees de l’illa que gaudeixen de protecció ambiental i es projecta una xarxa de corredors ecològics per tal de connectar-les i dotar-les de funcionalitat ecològica. S’adopta una estructura radial que connecta amb les falques verdes de Palma i es desplega entremig dels principals eixos viaris cap a Andratx, Inca, Manacor i Campos.

Paral·lelament es localitzen sobre el mapa de Mallorca les zones amb menys pressió antròpica (fragmentació per carreteres i proximitat a nuclis urbans) així com les àrees d’interès per a la fauna (invertebrats, herpetofauna, aus) i la flora. Creuant aquesta informació s’obté un mapa d’interès ecològic que servirà de base, juntament amb una valoració estètica, per a una primera proposta de zonificació de la illa en Unitats Paisatgístiques.

Equip redactor dirigit per A. Martinez Taberner en coordinació amb el Laboratori de sistemes d’informació geogràfica de la UIB
Promotor, Consell Insular de Mallorca